تقویم دانشگاهی نیمسال ۳-۹۹-۹۸(دانشکده داروسازی وعلوم دارویی)

۲۵ تیر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۶ کد : ۲۲۸۷ اخبار
تعداد بازدید:۷۴۲

دانلود تقویم دانشگاهی نیمسال 3-99-98(دانشکده داروسازی وعلوم دارویی) 

نام دانشکده

مقطع تحصیلی

ورودی

انتخاب واحد

شروع ترم تحصیلی

پایان ترم

امتحانات پایان ترم

تاریخ

روز

ساعت

داروسازی

دکتری حرفه ای

کلیه ورودی ها

28/04/ 99 تا تاریخ

30/06/99

شنبه

 الی

 دوشنبه

 

10صبح الی 12 شب همان روز

04/05/99

30/05/99

01/6/99 لغایت 06/06/99

صنایع غذایی

 

کارشناسی

کلیه ورودی ها

28/04/ 99 تا تاریخ

30/06/99

شنبه

 الی

 دوشنبه

 

10صبح الی 12 شب همان روز

04/05/99

30/05/99

01/6/99 لغایت 06/06/99


( ۶۶ )

نظر شما :