پاسخگویی به سوالات دانشجویان

پاسخگویی به سوالات دانشجویان

۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۸:۵۸ کد : ۲۷۶۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۱

پاسخگویی به سوالات مربوط به پژوهشیار و پایان نامه توسط همکاران پژوهشی در روزهای هفته به شرح ذیل می باشد:
- خانم رضایی روزهای زوج ساعت ۱۴-۱۰  شماره تماس 09011378375 
- خانم تندخیز روزهای فرد ساعت ۱۴-۱۰  شماره تماس ۰۹۳۸۴۵۵۰۲۸۸
- خانم قرهی ساعت ۱۳-۱۱
 شماره تماس۰۹۲۲۶۱۶۷۸۰۶

پاسخگویی به سوالات امور فارغ التحصیلان :
- خانم حجت   شماره تماس ۰۹۳۵۲۲۰۱۲۶۸ 
ساعت ۱۴-۸
- آقای ربیعی  شماره تماس   ۰۹۳۳۵۲۲۳۶۱۹
ساعت  ۱۴-۸

پاسخگویی به سوالات امور شهریه و مالی:
خانم سلمانی  شماره تماس ۰۹۳۸۸۳۱۵۰۸۹
ساعت ۱۴-۸
خانم مجد  شماره تماس   ۰۹۰۱۱۹۹۸۲۸۱
ساعت  ۱۴-۸


( ۴ )

نظر شما :