لیست اسامی پشتیبانان مجازی دانشکده داروسازی

لیست اسامی پشتیبانان مجازی دانشکده داروسازی

۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۴ کد : ۳۲۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۷۹۲

پاسخگویی به سوالات مربوط به پژوهشیار و پایان نامه توسط همکاران پژوهشی:
- خانم رضایی شماره تماس ۰۹۳۸۹۸۸۵۰۴۱ 
- خانم تندخیز شماره تماس ۰۹۳۸۴۵۵۰۲۸۸
- خانم قرهی(امور آزمایشگاه ها) شماره تماس۰۹۲۲۶۱۶۷۸۰۶

پاسخگویی به سوالات امور فارغ التحصیلان :

- خانم حجت   شماره تماس ۰۹۳۵۲۲۰۱۲۶۸ 
ساعت ۱۴-۸

- آقای ربیعی  شماره تماس   ۰۹۳۳۵۲۲۳۶۱۹
ساعت  ۱۴-۸

پاسخگویی به سوالات امور شهریه و مالی:

خانم مجد  شماره تماس   ۰۹۰۱۱۹۹۸۲۸۱
ساعت  ۱۴-۸

پاسخگویی به سوالات آموزش:

خانم عبدی (مسئول آموزش) 
۰۹۰۲۳۳۱۶۸۳۰


خانم عالمی(رییس آموزش)
۰۹۱۲۲۱۷۵۱۰۶


خانم موسوی کارشناس آموزش  داروسازی
۰۹۱۲۵۰۷۲۹۹۸


خانم قاسمی کارشناس آموزش داروسازی
۰۹۳۷۲۶۱۲۰۹۱


آقای رضایی کارشناس آموزش داروسازی
۰۹۲۱۵۵۸۷۱۸۰


خانم کرمانی کارشناس آموزش صنایع غذایی 
۰۹۳۹۴۵۴۹۶۶۱


خانم دوست محمدی کارشناس آموزش صنایع غذایی 

۰۹۱۰۶۲۱۴۹۳۱

ساعت پاسخگویی ۱۴_۸

پاسخگویی مربوط به کلاسهای مجازی و مشکلات فنی( بخش IT)

خانم مهندس علیقلی زاده (کارشناس IT)

09306060382

 


( ۶ )

نظر شما :