تقویم زمان‌بندی انتخاب واحد دوره تابستان

تقویم زمان‌بندی انتخاب واحد دوره تابستان

۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۶:۱۳ کد : ۳۴۱۲ اخبار
تعداد بازدید:۷۴

دانشجویان گرامی از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار، حسب راهنمای انتخاب واحد اقدام به ثبت درخواست اولیه برای انتخاب واحد دوره تابستان و پرداخت شهریه نمایند تا پس از فعال شدن فرایند انتخاب واحد از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (مطابق جدول زمانبندی) دروس انتخابی در دروه تابستان را اخذ نمایند.

حسب روال جدید (فعال نمودن خدمات مبتنی بر درخواست) دانشجویان لازم است قبل از فرایند انتخاب دروس دوره تابستان، اقدام به ثبت درخواست اولیه برای کنترل مجاز بودن به انتخاب واحد و پرداخت شهریه نمایند تا در روز انتخاب واحد صرفا اقدام به ثبت دروس خود نمایند. (این امر در جهت تسهیل در فرایند پرداخت شهریه و انتخاب دروس برای دانشجویان در نظر گرفته شده است)

در روز انتخاب واحد بعد از ثبت درخواست دانشجویان و پرداخت شهریه، دسترسی برای انتخاب دروس برای دانشجویان فراهم می‌شود.


نظر شما :