اخبار

✒️ مرکز مشاوره امین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راستای پاسخ دهی مناسب به سوالات دانشجویان،  برنامه های زنده اینستاگرامی را بصورت هفتگی برگزار می کند.

✒️ مرکز مشاوره امین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راستای پاسخ دهی مناسب به سوالات دانشجویان،  برنامه های زنده اینستاگرامی را بصورت هفتگی برگزار می کند.

ادامه مطلب
♦️با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مناطق قرمز به اطلاع میرساند:

♦️با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مناطق قرمز به اطلاع میرساند:

ادامه مطلب