مرکز توسعه و آموزش EDO

تعداد بازدید:۲۱۵۹

معرفی دفتر

 • دفتر توسعه آموزش (EDO) در راستای اهداف دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش (EDC)  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و با هدف نیل به آشنایی و بهره وری از بهترین کیفیت در برنامه ریزی آموزشی در گروه های مختلف آموزشی دانشکده داروسازی، زیر نظر مرکز توسعه و مطالعات دانشگاه می باشد.


اعضا دفتر:
مدیر دفتر : دکتر ژینوس عسگرپناه (دانشیار گروه فارماکوگنوزی)

کارشناس دفتر: تامین نشده است
کارشناس اعتباربخشی:  تامین نشده است
 

وظایف:

۱.برنامه ریزی آموزشی   

 • ارائه مشاوره در تدوین برنامه‌های آموزشی
 • نیازسنجی و بررسی امکان ایجاد رشته‌های جدید یا تلفیقی
 • شناسایی و معرفی فن‌آوری های جدید آموزشی
 •  تشکیل کمیته جهت تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی
 • مطالعه در بهترین برنامه‌های آموزشی در داخل و خارج از کشور و بکارگیری آنها
 • برگزاری جلسات هم‌اندیشی در حیطه آموزش
 • جلب مشارکت اعضای هیئت علمی در توسعه برنامه‌ریزی آموزشی

۲.ارزشیابی

 •  تدوین برنامه ارزشیابی طبق برنامه ارزشیابی EDC دانشگاه
 •  اجرای ارزشیابی ۳۶۰ درجه اساتید
 • اجرای ارزشیابی ۳۶۰ درجه دانشجویان
 • ارزیابی اخلاق حرفه‌ای دانشجویان


3.توانمندسازی اعضای هیئت علمی

 • نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی
 • برگزاری دوره ها و کارگاه‌های مورد نیاز
 • برگزاری جلسات هم اندیشی در حیطه آموزش
 • جلب مشارکت اعضای هیئت علمی در توسعه برنامه ریزی آموزشی
 • نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی
 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزش مورد نیاز


4. پژوهش در آموزش

 • برنامه‌ریزی در توسعه کاربرد پژوهش در آموزش
 • جلب همکاری اساتید و دانشجویان در این راستا
 • نظرسنجی از اساتید در مورد عناوین پیشنهادی و محدودیت‌های موجود

5. اعتباربخشی

فعالیت‌ها:

 • تکمیل کلیه مدارک و مستندات و ارسال به دانشگاه (اردیبهشت1400انجام شد )

 دانلود فایل طرح درسها 

مشخصات و برنامه های درسی  رشته های داروسازی و علوم و مهندسی صنایع غذایی