مرکز توسعه و آموزش EDO

تعداد بازدید:۱۶۲

رئیس مرکز :سرکارخانم دکتر ژینوس عسگرپناه

رتبه علمی:دانشیار فارماکگنوزی

رزومه :

مدارک تحصیلی :

سوابق اجرائی:

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

 

کارشناسان مرکز