گروه اقتصاد و مدیریت دارو

تعداد بازدید:۲۵۸۳

مدیریت : دکتر مجید عنابی

رزومه دکتر مجید عنابی

اعضای گروه:

دکتر رامین اصغریان

رزومه دکتر رامین اصغریان :

آدرس ایمیل :

دکتر رامین رادمنش

رزومه دکتر رامین رادمنش :

آدرس ایمیل :

دکتر سید علی سبحانیان

رزومه دکتر سید علی سبحانیان :

آدرس ایمیل :

دکتر پیوند قاسم زاده

رزومه  دکتر پیوند قاسم زاده:

آدرس ایمیل :

شماره تماس گروه :