تاریخچه دانشکده داروسازی و علوم داروئی

تعداد بازدید:۲۲۵۵۵

تاریخچه ی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

|

واحد علوم دارویی در سال 1364توسط مرحوم جناب اقای دکتر محمد باقر شایورد تاسیس و تا سال 1387 نسبت به تربیت دانشجو در رشته داروسازی با مدیریت ایشان و با موفقیت اهتمام ورزید .

دکتر محمد باقر شایورد

موسس و ریاست واحد علوم دارویی

1365-86

با تغییر مدیریت واحد در اواخر سال 1386و حضور ریاست جدید  جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت استاد تمام فارماکولوژی سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران این واحد توسعه کمی و کیفی پیدا کرد بطوریکه  در زمان ریاست دکتر رضایت واحد علوم دارویی شامل  3 دانشکده  داروسازی، شیمی دارویی و دانشکده فناوری های نوین ، 33رشته مصوب در حوزه های مرتبط با علوم دارویی در مقاطع  کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی بود.

دکتر سید مهدی رضایت

ریاست واحد علوم دارویی

1395-1386

واحد علوم دارویی در ابتدا فعالیت خود را بعنوان دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی در 1365 هجری شمسی آغاز نمود. این دانشکده علی رغم رویارویی با مشکلات و موانع بسیار، با برخورداری از مدیران کارآمدوقت توسعه یافت و  در پی تقویت ساختارها و بنیان علمی، اداری، تعاملات حاصل موفق به تربیت دانش آموختگانی توانمند در سطوح ملی و بین المللی گردید. حاصل این تلاش ها ی ارزنده تبدیل دانشکده داروسازی به  واحد علوم دارویی  مستقل و متمرکز در سال 1378 بود که  با امکانات قابل قبول و اساتید مجرب فعالیت خودرا ادامه داد و این خود  مقدمه ای برای پیشرفتهای آینده و توسعه این واحد از سال 1387 تحت مدیریت جدید بود.  واحد علوم دارویی با استقلال مالی و با مدیریتی آینده نگر و عملگرا به پرورش نیروی انسانی متخصص، خلاق، اخلاق مدار و کارامد جهت ورود به سیستم صنعتی، آموزشی، بهداشتی پژوهشی و خدماتی و تقویت آنها و نیز تولید و گسترش علم پرداخت  و به برخورداری جامعه از سلامت کمک نمود.

در سال 1395 به دنبال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دانشکده داروسازی در طرح تجمیع تحت عنوان دانشکده داروسازی و علوم دارویی با مدیریت جدید سرکار خانم جعفری آذر ادامه فعالیت داد .

در حال حاضر دانشکده داروسازی و علوم دارویی 11 رشته مصوب در حوزه های مرتبط با علوم دارویی و صنایع غذایی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی دارد .

رشته داروسازی درکنار رشته های صنایع غذایی این دانشکده را به مجموعه منحصر بفردی در بین دانشکده های داروسازی ایران تبدیل نموده است.