اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۶۴۹
ردیف نام و نام خانوادگی  گروه 
1 رامین اصغریان (رزومه) اقتصاد و مدیریت دارو
2 رامین رادمنش(رزومه) اقتصاد و مدیریت دارو
3 سید علی سبحانیان (رزومه) اقتصاد و مدیریت دارو
4 مجید عنابی(رزومه) اقتصاد و مدیریت دارو
5 پیوند قاسم زاده (رزومه) اقتصاد و مدیریت دارو
6 سید محمد هاشمی نژاد(رزومه) اقتصاد و مدیریت دارو
7 مجتبی مالکی(رزومه) اقتصاد و مدیریت دارو
8 مهدی رجبی(رزومه) داروسازی بالینی
9 مریم شیعه مرتضی(رزومه) داروسازی بالینی
10 فرشاد هاشمیان (رزومه) داروسازی بالینی
11 ندا کولائی نژاد(رزومه) داروسازی بالینی
12 رامین ابریشمی (رزومه) داروسازی بالینی 
13 علی الماسی راد(رزومه) شیمی دارویی
14 اصغرداوود(رزومه) شیمی دارویی
15 پریسا زیارتی(رزومه) شیمی دارویی
16 ارکیده قربان دادرس(رزومه) شیمی دارویی
17 مهناز قمی(رزومه) شیمی دارویی
18 منیره حاتمی(رزومه) صنایع غذایی
19 یوسف رمضان (رزومه) صنایع غذایی
20 مصطفی سلطانی(رزومه) صنایع غذایی
21 سولماز صارم نژاد(رزومه) صنایع غذایی
22 علیرضا فرجی(رزومه) صنایع غذایی
23 غزل لبیکی (رزومه) صنایع غذایی
24 منصوره السادات موجانی قمی (رزومه) صنایع غذایی
25 حمیدرضا احمدی آشتیانی (رزومه) علوم پایه
26 فاطمه باقری (رزومه) علوم پایه
27 هدی جهاندار(رزومه) علوم پایه
28 شهرزاد خاکپور(رزومه) علوم پایه
29 طاهره ناجی سید حسین زاده (رزومه) علوم پایه
30  فرامرزمجیدی(رزومه) علوم پایه
31 نیکو نصوحی(رزومه) علوم پایه
32 رامین اصغریان (رزومه) فارماسیوتیکس
33 مینوافشار(رزومه) فارماسیوتیکس
34 زهرا جعفری آذر(رزومه) فارماسیوتیکس
35 علیرضا دبیرسیاقی (رزومه) فارماسیوتیکس
36 مجید زندکریمی (رزومه) فارماسیوتیکس
37 سید کاظم سجادی (رزومه) فارماسیوتیکس
38 مصطفی صفاری(رزومه) فارماسیوتیکس
39 سولماز غفاری(رزومه) فارماسیوتیکس
40 سیدعلیرضا مرتضوی(رزومه) فارماسیوتیکس
41 غلامرضا امین (رزومه) فارماکوگنوزی
42 مریم جهاندیده تجن گوکه(رزومه) فارماکوگنوزی
43 محمد حسین صالحی سورمقی (رزومه) فارماکوگنوزی
44 ژینوس عسگرپناه(رزومه) فارماکوگنوزی
45 سعید محمدی معتمد(رزومه) فارماکوگنوزی
46 سپیده اربابی بیدگلی (رزومه) فارماکولوژی
47 سعید اکبرزاده کلاهی (رزومه) فارماکولوژی
48 سید مهدی رضایت(رزومه) فارماکولوژی
49 محمد رضا زرین دست (رزومه) فارماکولوژی
50 سیده زهرا موسوی(رزومه) فارماکولوژی
51 امیرحسین عبدالغفاری (رزومه) فارماکولوژی
52 شادی سرهرودی (رزومه) فارماکولوژی
53 امنه باقری (رزومه) معارف
54 سید رضا حسینی دوست (رزومه) میکروبیولو‍ژی