رشته ها و مقاطع

تعداد بازدید:۱۸۱۸۳

رشته داروسازی -مقطع دکتری عمومی

2- رشته سم‌شناسی -مقطع کارشناسی ارشد

3- رشته نظارت بر امور دارویی -مقطع کارشناسی ارشد

4- رشته MBA-مدیریت دارو مقطع کارشناسی ارشد

5-رشته فارماکولوژی-مقطع  PhD

6- رشته سم‌شناسی-مقطع  PhD

7-رشته مدیریت و اقتصاد دارو-مقطع PhD