تماس با ما

دانشکده داروسازی :021-55الی22640051

دفتر ریاست دانشکده داروسازی :021-22002040

اداره آموزش دانشکده :021-22640051الی 55 داخلی 260

اداره پژوهش -امور پایان نامه :

امور مالی - شهریه :021-22633983

امور دانشجویی - فرهنگی:021-22609013

امور پشتیبانی:

 

تعداد بازدید:۱۱۶۵۴