تماس با ما

تعداد بازدید:۶۶۳۵۸

دانشکده داروسازی :021-55الی22640052

دفتر ریاست دانشکده داروسازی :021-22002040

اداره آموزش دانشکده :021-22640052الی 55 داخلی 260

22633986-021 :کارشناسان آموزش 

خانم عالمی :02122640052-55 داخلی 238

اداره پژوهش -امور پایان نامه :

امور مالی - شهریه :021-22633983

امور دانشجویی - فرهنگی:021-22640052-5

امور پشتیبانی: