تماس با ما

تعداد بازدید:۵۸۳۲۷

دانشکده داروسازی :021-55الی22640051

دفتر ریاست دانشکده داروسازی :021-22002040

اداره آموزش دانشکده :021-22640051الی 55 داخلی 260-22633986

اداره پژوهش -امور پایان نامه :

امور مالی - شهریه :021-22633983

امور دانشجویی - فرهنگی:021-22640051-5

امور پشتیبانی: